Implementeringstjenester

1. Generelle betingelser

Hvis ikke oppgitt eksplisitt ellers, leveres alle møter gjennom en virtuell møteoppløsning. Alle deltakere skal delta individuelt og være utstyrt med hodesett.

Omfanget av pakkene er basert på vår beste opplevelse. Vanligvis er dette et minimumsomfang for implementering. Hver implementering er imidlertid unik, og derfor er det noen ganger nødvendig med ekstra tid på grunn av spesifikke kunders krav. Easy Project-konsulenter kan gi en brukt tidsrapport på forespørsel.

Hvis ikke angitt eksplisitt ellers, gjennomføres implementeringen på engelsk; Alle dokumenter og skriftlig dokumentasjon vil bli levert på engelsk.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Nye applikasjonsversjoner

Vi utvikler og forbedrer applikasjonen kontinuerlig. Nye versjoner utgis i følgende sykluser:

 • En ny versjon utgis hver tredje måned
 • Utviklingen av en ny versjon er frossen en måned før utgivelsen, slik at den kan testes
 • Feilrettinger utgis hver 14-dag

Dine forslag knyttet til applikasjonsutviklingen vil bli implementert i tilfeller der de er gunstige for de fleste av våre kunder og i samsvar med vår produktutviklingsstrategi. Vårt mål er å gjøre prosjektledelsen enklere.

2.2. Samarbeidsprosess

Vi setter pris på åpen kommunikasjon. Vi går inn i en gjensidig prosess med å implementere ny programvare i din bedrift. Vi tror det er fordelaktig for begge sider om vi deler viktig informasjon åpent og i tide.

Kommunikasjonen kan foregå via e-post, nettmøter, telefonsamtaler og personlige møter. For en vellykket gjennomføring av implementeringsprosessen er det nødvendig med gjensidig kommunikasjon på operasjonelt nivå. Av denne grunn bør hver part reagere raskt når de blir kontaktet av sine motparter. Vi kan vanligvis reagere innen to virkedager.

Under gjennomføringen vil konsulenten samarbeide med våre øvrige interne avdelinger. Løsninger på problemer som ikke er direkte relatert til implementeringen vil bli levert til deg av vårt supportteam. Hvis det er behov for en intervensjon på klientens server eller annen serverrelatert konsultasjon vil kommunikasjonen bli sendt til våre serverstøttespesialister. Hvis du ikke er helt fornøyd med arbeidet til våre støtteavdelinger under implementeringen, vennligst informer din konsulent. Din tilbakemelding er viktig for oss.

2.3. Forhåndsbetalte MANDAYS (MD) og rapportering av brukt tid

Informasjonen om antall forhåndsbetalte MANDAYS finner du i den innledende tabellen til denne protokollen. Implementeringen utføres vanligvis eksternt. Hvis du foretrekker personlige møter er det mulig å arrangere dem i Easy Software-kontorene. Skulle du foretrekke å arrangere møter i ditt lokale, er det mulig å dekke reiseutgiftene fra forhåndsbetalt budsjett (gjennomføringsomfanget). Reisekostnader kan også faktureres separat. Vi belaster hele tiden med reise fra/til kundelokaler av konsulenten.

Rapportene om brukt tid blir vanligvis sendt til klienten når omtrent halvparten av implementeringen MANDAYS fra det forhåndsbetalte budsjettet blir brukt og deretter når de siste timene er igjen. En konsulent gir, separat fra tidsrapporten, et forslag til hvordan du kan bruke de resterende timene.

Gjennomføringen består av følgende faser. Summen av tiden brukt på hver fase er lik det totale forhåndsbetalte budsjettet på MANDAYS. Den laveste tidsverdien som belastes kunden er 0,25 time.

 • Første analyse
 • Innledende online møte
 • Konfigurasjon av applikasjonen (arbeidsinnsatsen avhenger av kompleksiteten til kravene til innstillingene)
 • Kurs
 • Ytterligere krav til konfigurasjonen
 • Støtte under implementering og testing under implementering (e-post, telefonsamtaler)

Nærmere bestemt dekkes følgende aktiviteter av MANDAYS fra det forhåndsbetalte budsjettet:

 • Tid konsulenten brukte på å jobbe med implementeringen din og konfigurere applikasjonen
 • Analyse av dine krav
 • Intern konsultasjon av dine krav
 • Nødvendige konsultasjoner
 • Tegne ulike scenarier for hvordan du implementerer dine krav
 • Forberedelse og oppdatering av implementeringsprotokollen
 • Implementeringsrelaterte møter og telefonsamtaler
 • Kurs
 • E-post kommunikasjon med konsulenten
 • Organisasjon, planlegging og planlegging av møtene
 • Koordinering av interne avdelinger hvis involvering er nødvendig (Support, server spesialist)
 • Konsulentens tid på reisen (med mindre den betales separat, se første ledd)
 • Forvaltning av gjennomføringsprosjektet
 • Hvis viss systematferd rapporteres som en feil, men til slutt viser seg å være korrekt, vil tiden konsulenten brukte på å håndtere denne forespørselen også dekkes av budsjettet
 • Arbeid av server spesialister på serveren din
 • Arbeide med server spesialister som håndterer dine forespørsler

Følgende aktiviteter er ikke dekket av forhåndsbetalt budsjett og dermed ikke betalt av klienten:

 • Arbeidet med støtteteamet
 • Feste mulige feil

2.4. Økning av forutbetalt budsjett

Det er mulig å øke budsjettet for forhåndsbetalte MANDAYS først etter din bekreftelse. MANDAY (MD)-satsen er fra 590 EUR/USD uten mva. En økning av det forhåndsbetalte budsjettet er vanligvis nødvendig på grunn av følgende årsaker:

 • Det viser seg, etter den innledende analysen, at det opprinnelige estimatet for implementering MANDAYS var for lavt. Konsulenten vil gi deg et oppdatert estimat over aktiviteter som skal gjøres for å fullføre implementeringen. Denne planen vil også vise hvilke aktiviteter spesielt som trenger mer oppmerksomhet (MANDAGER) enn opprinnelig estimert
 • Hvis du ønsker å bli informert om brukt tid oftere enn i avsnittet ovenfor.
 • Det er ikke mulig å implementere dine krav i standard applikasjonsgrensesnitt, derfor er det behov for en tilpasset utvikling.
 • Støtten på serveren din ble ikke tatt i betraktning for implementeringen MANDAYS estimatet, men er likevel nødvendig.
 • Ytterligere opplæring er nødvendig (som ikke ble tatt med i det opprinnelige estimatet)
 • Det blir tydelig under implementeringsprosessen at antallet forhåndsbetalte MANDAYS ikke er nok til å tilfredsstille alle dine krav.

Prøv Easy Project i 30 dager gratis prøveversjon

Fulle funksjoner, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geoposisjon