Kontantstrøm i Gantt-diagrammet

For å se kontantstrøm i både prosjekt og global Easy Gantt, velg bare Kontantstrøm under Verktøy-menyen. Selvfølgelig er kontantstrømfunksjonen bare tilgjengelig når Penger plugin er installert i Easy Project. Ved å klikke på den legges en ny horisontal linje til tidslinjen. Denne linjen viser tall som representerer balansen til planlagte inntekter og utgifter per valgt periode (dag, uke, måned).

Viktige funksjoner:

  • Viser kontantstrømbalanser rett i Gantt-diagrammet
  • Pengemodul er nødvendig å se og redigere disse saldoer
  • Saldoer per enkeltprosjekt er vist i de respektive prosjektlinjene
  • Det viser detaljer per delprosjekter også

Prøv Easy Project i 30 dager gratis prøveversjon

Fulle funksjoner, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geoposisjon