Transportdepartementet - Ministerrådets ledelse

Enkel prosjektimplementering for transportministerens kabinett. Ministerkontorets ledelse - Prosjektstyring på tvers av sammenslåtte underorganisasjoner, forenkling av innføring av oppgaver fra avtaler (fjerning av mengder forvirrende tekstdokumenter), koordinering av operasjoner i kabinettet.

Opprinnelig tilstand og relaterte mangler

Oppgaver som legges inn muntlig eller via e-post. Uklart, vilkår for oppgaveoppfyllelse er ikke lett å spore, det mangler en enkel oversikt over oppgavens oppfyllelsesbetingelse

Planlegging og koordinering av prosjekter - ad hoc via e-post, regneark.

Etter implementering av Easy Project

a) Kabinettagenda

  • Opprette oppgaver som "Møte". For hvert "møte" er det inntastingsfelt for å legge inn deltakere og legge ved registreringer. Med "Meeting" kan du opprette relaterte oppgaver som følge av diskusjoner på møtet.
  • For hver opprettede oppgave er det relatert ansvarlig person, dato og prioritering tildelt. Det kan være filer og inviterte deltakere sendt inn med oppgavene.

b) Delorganisasjoner prosjekter

  • Laget maler for prosjekter - hvert prosjekt får en enhetlig struktur. Malen letter prosjektplanlegging og koordinering
  • Prosjektgrupper satt sammen i hele underorganisasjonene. Anvendelser av prosjekt- og matriseorganisasjonsstruktur

Fordeler etter implementering av prosjektledelse

  • Spor over avtaler (plugin: Kalender og planlegging av avtaler)
  • Prosjektoversikter, relaterte oppgaver og oppfyllelse av dem (plugin: kalender og planlegging av avtaler)
  • Varsler om oppgavens oppfyllelse via e-post (plugin: varsler - system for tidlig varsling)

Prøv Easy Project i 30 dager gratis prøveversjon

Fulle funksjoner, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geoposisjon