en
Språk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Maskinoversettelse
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Nei.
 • pl
 • tr

Vilkår og betingelser

Til serviceavtale

1. Innledende bestemmelser

1.1. Disse vilkårene er en integrert del av avtalen som inngås mellom Kunden og Leverandøren, og definerer bindende regler og vilkår for å levere Tjenester og Produkter og bruk av Tjenester og Produkter. Disse vilkårene styrer kontraktforholdet mellom Tjenesteleverandøren og Kunden.

1.2. Definisjonene nedenfor har i henhold til disse vilkårene følgende betydning:

 • T & C - betyr disse vilkårene og betingelsene.
 • Avtale - betyr en serviceavtale inngått mellom kunden og leverandøren.
 • kunde - betyr en individuell ledende virksomhet eller juridisk enhet som inngår avtale med Leverandøren.
 • Klientens server - betyr serveren og annet HW-utstyr som ikke eies, forvaltes eller kontrolleres av Leverandøren
 • Provider - betyr selskapet Easy Software Ltd., med sitt sete på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980.
 • Produkt - betyr enhver tjeneste eller dens del som er gitt under spesifikk leverandørens merkenavn basert på leverandørens merkevarepolicy. Kunden kjøper produktet som det er. Støtte og andre tjenester leveres separat.
 • Pris liste - betyr dokumentet eller nettsiden som angir prisen på Service og / eller Produkt hvis ikke annet er angitt i Avtalen.
 • Leverandørens server - betyr serveren og annet HW-utstyr som forvaltes eller kontrolleres av Leverandøren. Leverandøren kan bruke tredjepartstjenestene for å sikre riktig serverytelse
 • Implementering Tjenestespesifikasjon - betyr implementeringsbetingelsene og betingelsene fastsatt av Leverandøren og / eller individualisert av Kunden i henhold til Avtalen. Med mindre kunden har kjøpt en implementeringstjeneste eller med mindre det er uttrykkelig angitt, er det ingen garantert implementeringsservice inkludert i prisen på produktet.
 • Support Service spesifikasjon - betyr støttevilkårene fastsatt av Leverandøren og / eller individualisert av Kunden i henhold til Avtalen. Med mindre Kunden har kjøpt en støttetjeneste eller, med mindre det er uttrykkelig angitt, er det ingen garantert Support Service inkludert i prisen på produktet.
 • Service - betyr den spesifikke Tjenesten som Leverandøren gir til Kunden i henhold til Avtalen, og som kan omfatte lisens til Tjenesten, vedlikehold av Tjenesten, Tjenestestøtte og andre relaterte tjenester, i den utstrekning som ble avtalt i Avtalen og Produktet.
 • Trialversjon av Tjenesten - betyr prøveversjon av Tjenesten, som blir gjort tilgjengelig for Kunden gratis og i begrenset grad.
 • administrator - betyr en person utpekt av Kunden for administrasjon av hans brukerkonto.
 • Bruker - betyr en fysisk person som arbeider for kunden (som sin ansatt, partner, administrerende direktør, en person som samarbeider med kunden på lang sikt under overenskomst av juridiske tjenester), der kunden setter opp en brukerkonto .
 • Brukerkonto - betyr brukerkonto med en unik tilgangskode og passord.
 • Datasikkerhetssystem - betyr et dokument som beskriver metoder for å sikre data lagret i Tjenesteprogrammet.
 • Partene - betyr i fellesskap klienten og leverandøren

2. Metode for aksept av T&C

2.1. Tjenesten leveres til Kunden basert på inngått avtale. Integrerte deler av avtalen er disse T&C.

2.2. Avtalen inngås på dagen for undertegning av begge parter. I tilfelle avtalen blir inngått via webgrensesnittet, blir avtalen inngått ved betaling av prisen for tjenesten (i tilfelle trådløs overføring når beløpet som tilsvarer prisen for tjenester er kreditert til leverandørens bankkonto) i beløpet spesifisert i den første faktureringsperioden. Dette gjelder ikke hvis klienten vil bruke prøveversjon av tjenesten under betingelsene som er angitt i teknikken. 4 av disse T&C.

3. Levering av Tjenesten

3.1. Leverandøren kjører Tjenesten på internettadressen som er angitt i produktspesifikasjonen og dens underdomener eller på kundens servere i henhold til avtalen og tekniske spesifikasjoner angitt i produktspesifikasjonen.

3.2. Omfanget av Tjenester er definert i produktspesifikasjonen, som er vedlagt avtalen. Produktspesifikasjon definerer de enkelte partielle tjenestene med hensyn til innhold og metode for aktivering i detaljer.

4. Trialversjon av Tjenesten

4.1. Før avtalen inngås, kan Leverandøren muliggjøre prøveversjonen av Tjenesten til kunden via webdomene eller på kundens servere, i den utstrekning det er definert av leverandøren.

4.2. Ved å fylle ut registreringsskjemaet på websiden som er spesifisert i produktspesifikasjonen, aksepterer klienten vilkårene for å levere prøveversjonen av tjenesten, som er underlagt art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. seksjon art. 6., art. 15. og art. 16. av disse T&C.

4.3. Prøvingsversjon av Tjenesten leveres til Kunden for perioden som er angitt i produktspesifikasjonen, med mindre leverandøren bestemmer noe annet.

4.4. Kunden som bruker prøveversjonen av Tjenesten, har rett til å lagre data, men bare for å verifisere systemfunksjonaliteten. Kunden tar hensyn til at leverandøren ikke er ansvarlig for tilgjengelighet og bevaring av data lagret av kunden ved å bruke prøveversjonen av tjenesten.

4.5. Før utløpet av prøveversjonen av Tjenesten skal Leverandøren aktivere overføringen til den betalte versjonen av Tjenesten til Kunden og gi ham ikke-bindende betalingsinformasjon. Ved å betale prisen vil Tjenesten aktiveres i avtalt omfang, og data lagret av Kunden i prøveversjonen av Tjenesten vil bli overført til den betalte versjonen av Tjenesten. Hvis kunden ikke bruker muligheten til å overføre til den betalte versjonen av Tjenesten, utløper bestemmelsen av prøveversjonen av Tjenesten når perioden, for hvilken prøveversjonen av Tjenesten ble levert til kunden, utløper.

4.6. Kunden tar hensyn til at data lagret av Kunden i prøveversjonen av Tjenesten vil være etter utløpet av perioden, for hvilken prøveversjonen av Tjenesten ble levert, utilsiktet slettet. Kunden vil bli informert om kommende utløp av prøveversjonen av tjenestene og sletting av data etter at den er avsluttet via e-post eller via internettdomenet i prøveversjonen av tjenesten.

5. Varighet av levering av Tjenesten

5.1. Avtalen fastsetter om det ble inngått en bestemt eller ubestemt tid. Avtalen inngås for (i) bestemt tidsperiode for Tjenester levert via webgrensesnittet og (ii) Ubestemt tidsperiode for Tjenester levert gjennom Klientens servere.

6. Pris

6.1. Kunden er forpliktet til å betale prisen for bruk av Tjenesten basert på leverte skattedokumenter (fakturaer) utstedt av Leverandøren. Fakturaer vil bli utstedt i elektronisk form. Prisene for Tjenester er satt i henhold til Tilbudslisten eller Prislisten, med mindre annet er avtalt i Avtalen.

6.2. Debet / kredittkort og / eller annen betalingsmetode som brukes av Kunden til å registrere deg for å bruke Tjenesten (i) levert via webgrensesnittet og (ii) som er oppgitt på det månedlige abonnementet, blir automatisk belastet 30 dager fra datoen Kunden registrerte seg for å bruke Tjenesten. Hvis Kunden ønsker å unngå å bli belastet for Tjenesten, må Kunden kansellere abonnementet tre dager før automatisk fornyelse av Tjenesten. Leverandøren anbefaler å sjekke med det forhåndsbetalte kortselskapet eller banken for å bekrefte om det er mulig å foreta tilbakebetaling.

6.3. Kunden kan endre abonnementet på nettet ved ganske enkelt å logge seg på klientsonen. For å unngå å bli belastet for neste faktureringsperiode, må kunden avbryte abonnementet minst tre dager før fornyelsesdatoen. Hvis kunden kansellerer abonnementet minst tre dager før fornyelsesdagen, vil abonnementet hans stoppe ved slutten av den nåværende faktureringsperioden.

6.4. Bestillingen til en hvilken som helst tjeneste kan bli kansellert uten ekstra kostnader før betalingen er slettet til leverandørens konto. For nedlastbare produkter, utsteder Leverandøren ikke noen tilbakebetalinger etter at nedlastningskanalen er aktivert og eventuelle nedlastingsforsøk er gjort. Avbestilling av bestillingen etter at betalingen er mottatt, er mulig etter avtale, dersom den bestilte Tjenesten ikke ble brukt eller det ikke var gjort noen nedlastingsforsøk.

7. Lisensavtale

7.1. Kunden tar i betraktning at alle eiendomsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til Tjenesten tilhører Leverandøren. Kunden er derfor forpliktet til å bruke Service bare innenfor omfanget av den tildelte lisensen.

7.2. Kunden ved inngåelse av avtalen kjøper ikke-eksklusiv lisens til Tjenesten for en eller flere brukere avhengig av antall etablerte brukerkontoer. Kunden har ikke rett til å gi eller tildele lisens eller underlicens til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. Kunden har heller ikke rett til å leie Tjenesten eller på annen måte gjøre Tjenesten tilgjengelig, både gratis eller mot vederlag, til tredjepart uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. Lisensen gjelder også for alle oppdateringer eller tilpasninger av Tjenesten som skal utføres av Leverandøren.

7.3. Hvis tjenesten leveres på kundens server, har kunden rett til å laste ned kildekoden til produktet. Hvis Tjenesten leveres via webgrensesnittet, har Kunden ikke rett til å skaffe kildekoden til Tjenesten, heller ikke for å se den, endre den eller forstyrre den på noen måte.

7.4. Kunden har ikke rett til å innlemme Tjenesten i annet programvareutstyr uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.

7.5. Alle leverandørens programvareutvidelser distribueres under GNU / GPL 2 lisens. Hvis ikke annet er oppgitt, blir alle bilder, kaskende stilark og medfølgende JavaScript utgitt under Easy Software Commercial Use LicenseTillatelse):

Lisensen er en GPL-kompatibel lisens som bare gjelder for bildene, cascading stilark og JavaScript-elementer av leverandørens temaer og stiler produsert av Leverandøren. Som angitt av GPL-versjonen 2.0-lisensen, må elementene i et produkt som ikke er samlet sammen og sendes uavhengig av GPL-koden, og kombineres i en Klients nettleser, ikke være GPL. Disse bildene, cascading stilark og JavaScript-elementer er opphavsrett til Leverandøren, og kan ikke brukes og manipuleres med Klientens formål, med mindre Kunden har signert Leverandørens Partneravtale. Klienten kan ikke omfordele disse filene eller inkludere dem i en pakke eller utvidelse uten at samtykker fra Leverandøren. Uautorisert distribusjon eller gjør den tilgjengelig for en tredjepart uten forutgående Leverandørens samtykke, tillater Leverandøren å fakturere kontraktsstraff i mengden 10 000 EUR for brudd på lisensen.

7.6. All leverandørens programvare unntatt programvare definert i art. 7.5. av disse T&C distribueres under GNU / GPL 2 lisens.

8. Betalingsbetingelser

8.1. Faktureringsperioden for Avtale inngått for en bestemt tidsperiode er perioden (antall måneder), som avtalen ble inngått for. Leverandøren vil utstede fakturaene med 14 kalenderdager forfallsdato for Tjenestene som leveres via webgrensesnitt eller e-post, med mindre annet er angitt i Tilbudet.

8.2. I tilfelle avtalen inngås for en bestemt tidsperiode, utløper leverandøren for Kunden den ikke-bindende betalingsinformasjonen for å betale for tjenestene i samme tidsperiode. I tilfelle prisen for Tjenesten blir betalt i henhold til betalingsinformasjonen, blir Tjenesteperioden automatisk forlenget.

8.3. Ved forsinkelse i betalingen av prisen for Tjenesten har Leverandøren rett til å motta en interesse for sen betaling i mengden 0,5% av utestående beløp for hver startet forsinkelsesdag. Hvis Kunden er forsinket med betaling, har Leverandøren rett til å suspendere eller begrense tjenestenes levering til full betaling av gjelden. For suspensjonsperioden eller begrensningen av Tjenesten er Kunden fortsatt plikt til å betale prisen i samsvar med de leverte skattedokumenter. Gjentatt betalingsforsinkelse på Kundens side anses som en betydelig brudd på avtalen.

8.4. Ved å godta vilkårene når du kjøper, registrerer du deg automatisk for en automatisk fornyelse av abonnementet ditt. Abonnementet ditt blir automatisk fornyet på slutten av hver abonnementsperiode basert på abonnementsperioden du valgte under kjøpet. Du belastes prisen som er oppgitt på kjøpstidspunktet (pluss gjeldende skatt, for eksempel merverdiavgift når den oppgitte satsen ikke inkluderer merverdiavgift) ved begynnelsen av hver faktureringsperiode på abonnementet ditt via faktureringsmetoden du har oppgitt til oss. Forsikre deg om at faktureringsinformasjonen din er riktig for å forhindre at abonnementet bortfaller.
Ved å kjøpe et abonnement godtar du at de ovennevnte abonnementskostnadene belastes kortet som er registrert, til du avbryter abonnementet. Abonnementene er kontinuerlige og fornyes automatisk med mindre du sier opp eller vi avslutter kontoen din. For å kansellere abonnementet ditt, vennligst send en e-post med emnet "Avslutt automatisk fornyelse av abonnement" til salesadmin@easysoftware.com
Priser og vilkår for abonnement kan endres når som helst. Prisen og vilkårene som var på plass da du kjøpte ditt første gang, eller da abonnementet sist ble fornyet, vil gjelde i løpet av den abonnementsperioden, men nye priser og vilkår kan gjelde for fornyelser eller nye abonnement. Easy Software Ltd. vil gi deg rimelig varsel om endringer i pris eller vilkår før de trer i kraft. Hvis du ikke ønsker å fornye abonnementet under disse nye prisene eller vilkårene, kan du kansellere abonnementet som beskrevet ovenfor.

9. Leverandørens rettigheter og forpliktelser

9.1. Leverandøren har rett til å gjøre endringer i tjenesten eller i dets omfang. I slike tilfeller skal leverandøren informere kunden via nettgrensesnittet relatert til den leverte tjenesten. Kunden har rett til å si opp avtalen i tilfelle ensidige endringer i disse T&C, som Kunden nekter, hvis avtalt i Avtalen.

9.2. Leverandøren forplikter seg til å ta alle skritt innenfor sine tekniske muligheter for å sikre at tjenesten er funksjonell og tilgjengelig hvis kunden oppfyller grunnleggende systemkrav for tjenestene som er oppført i produktspesifikasjonen eller på den aktuelle webportalen. Hvis en ikke-standard situasjon knyttet til funksjonaliteten til Tjenesten skjer, skal Leverandøren fortsette spesielt i samsvar med avtalen.

9.3. Hvis Kunden oppdager et problem knyttet til Tjenestenes hastighet eller tilgjengeligheten, er han forpliktet til å rapportere denne hendelsen umiddelbart til leverandøren via e-post angitt i produktspesifikasjonen eller via telefon gjennom kontakter som er tilgjengelige for å akselerere problemløsingsprosessen. Kunden tar i betraktning at det kan være hendelser utenfor kontrollen av Leverandøren, som kan påvirke funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til Tjenesten til Brukeren (for eksempel Internett-tilkoblingsfeil på siden av klienten, naturkatastrofe, DOS eller DNS-angrep på teknisk utstyr av leverandøren og andre). Leverandøren har ikke ansvar for skader som oppstår i forbindelse med slike hendelser til kunden.

9.4. Kunden tar hensyn til og godtar at Leverandøren av alvorlige årsaker midlertidig kan slutte å levere Tjenesten, spesielt i tilfeller som for å forhindre cybernetiske angrep, om nødvendig, eller i tilfelle av alvorlig feil i Tjenesten, som må løses av nødvendig avslutning. Varsel om informasjonsavbrudd må sendes til Kunden så snart som mulig. Leverandøren er forpliktet til å skape tilstrekkelige drifts- og sikkerhetsforanstaltninger for å minimere potensielle funksjonsfeil eller begrenset eller full utilgjengelighet av Tjenesten.

9.5. Leverandøren forplikter seg til at han ikke har rett til å levere innholdet til brukerdata til noen tredjepart. Videre er leverandøren enig i at han ikke har rett til å redigere, censurere eller overvåke brukerens innhold.

9.6. Partene ble enige om at Leverandøren ikke erverver eierskap til Kundens data. Kunden er alene ansvarlig for innholdet av data lagret på kundens server eller på leverandørens server.

9.7. For riktig implementering av Tjenesten er det nødvendig å samle inn, lagre og behandle følgende data: utgivelsesversjon, kontraktidentifikator, URL for forekomst, liste over installerte plugins og antall aktive brukere, som Leverandøren bruker for identifikasjon av Kunden, verifisering av autorisasjon til bruk Tjenesten og beskyttelse av Leverandørens rettigheter. Ved å akseptere disse betingelsene, erkjenner og godtar du at leverandøren er autorisert til å kontrollere, ved bruk av sine egne ressurser, om du bruker tjenesten i samsvar med tjenestekontrakten og videre at ovennevnte data vil bli overført i kommunikasjon mellom klienten og datamaskinen leverandørens systemer.

10. Rettigheter og forpliktelser til kunden

10.1. Kunden skal ikke bruke Tjenesten i strid med generelt bindende lovbestemmelser.

10.2. For å få tilgang til Tjenesten, kan leverandøren be om noen identifikasjonsdata og tilleggsinformasjon fra kunden. Kunden skal gi sann, nøyaktig og aktuell informasjon.

10.3. På forespørsel fra Leverandøren skal Kunden sørge for nødvendig samarbeid mens det fastsettes feil eller justerer Tjenesten.

10.4. Kunden skal bare bruke API-grensesnittet som tilbys av leverandøren, når han får tilgang til Tjenesten via webgrensesnittet av tredjeparts applikasjoner eller tjenester. Klienten skal ikke bruke eller få tilgang til Tjenesten på annen automatisert måte, for eksempel gjennom skript, bots, web crawlers, etc. for Tjenester levert gjennom webgrensesnittet.

10.5. Kunden skal lagre tilgangsinformasjonen til Tjenesten i hemmelighet, Kunden er forpliktet til ikke å fortelle eller gi tilgang til dem til noen annen person, eller på annen måte gjøre det mulig å få tilgang til hans brukerkonto til tredjepart. Kunden er også forpliktet til å sikre sitt tekniske utstyr i rimelig grad for å minimere risikoen for misbruk av tilgangsdetaljer til brukerkontoen.

10.6. Dersom Kunden bryter med forpliktelsene i dette avsnittet, har Leverandøren ikke noe ansvar for erstatning, som oppstår til Kunden, og Kunden er alene ansvarlig for skader som oppstår til Leverandøren eller tredjepart. Overtredelse av disse forpliktelsene fastsetter videre leverandørens rett til å si opp avtalen. Hvis Kunden oppdager at det kan være tilgang til Tjenesten til tredjepart på grunn av lekkasje av opplysninger om tilgang til Tjenesten, skal Kunden rapportere dette faktum til Leverandøren via e-post.

10.7.Nedlasting av programvaren er bare tilgjengelig i en bestemt tidsperiode. Etter denne perioden blir nedlastningskontoen automatisk deaktivert. Leverandøren vil IKKE gi kildefilene via en e-post eller annen kanal, men bare ved hjelp av online-kontoen.

11. Brukerkonto

11.1. Klienten kan ha en eller flere brukerkontoer. Hver brukerkonto kan bare brukes av en bruker. Kunden har ikke rett til å la brukerkontoen konfigureres for en tredjepart, med mindre den bestemmes av avtalen eller av disse T&C. Kunden har ikke rett til å dele brukerkontoer mellom flere brukere. Kunden har imidlertid rett til når som helst å overføre den ubrukte brukerkontoen til den nye brukeren.

11.2. I tilfelle brudd på art. 11.1. av disse T&C, har leverandøren rett til umiddelbart å si opp avtalen, og kunden skal betale urettferdig berikelse til leverandøren innen 7 dager etter mottak av leverandørens krav om betaling.

12. Brukerkontoadministrasjon

12.1. Hver kunde kan velge ett eller flere brukerkontoer, som vil ha administratorrettighetene. Administratoren kan utføre følgende operasjoner:

 • å legge til, redigere og slette brukerkontoer og sette opp adgangsrettigheter til disse kontoene (for eksempel tilgang til rapportene, filestifting etc.)
 • for å få tilgang til alle kundens data uavhengig av tilgangsinnstillingene til enkelte brukere,
 • å velge en annen brukerkonto som blir administrator.

12.2. Klienten bærer det fulle ansvaret for bruk av tjenesten av brukerne, handlinger utført av disse brukerne, og all data lastet opp til kundens konto. Kunden skal sørge for at alle brukerne hans følger bestemmelsene i disse T&C.

13. Forbudt oppførsel

13.1. Kunden må ikke laste opp, sende eller på annen måte lagre innhold i Tjenesteportalen som kan inneholde programvarevirus eller andre filer og programmer som kan ødelegge, skade eller begrense funksjonaliteten til utstyret til Leverandøren eller andre Klienter. Videre har Kunden ikke rett til å laste opp innholdet til Tjenesten, hvis besittelse eller distribusjon er ulovlig, innhold som ulovlig forstyrrer opphavsrett til en tredjepart eller er en del av en kriminell aktivitet, for å distribuere spam gjennom Tjenesten eller for å prøve å få tilgang til brukerkontoen til en annen klient eller servere av leverandøren. Krenkelsen av disse forpliktelsene anses å være vesentlig og fastsetter Leverandørens rett til å si opp avtalen og kreve at Kunden betaler kontraktsstraffen i beløpet EUR 10.000, - for hvert brudd og dessuten eventuell skade.

14. Oppsigelse av avtalen

14.1. Kontraktsforholdet avsluttes ved tilbaketrekking av avtalen ved utløp av avtalens varighet, ved opphør av en juridisk enhet (Leverandøren eller Kunden) med likvidasjon, ved opphør av avtalen eller etter avtale mellom partene.

14.2. Hvis avtalen inngås for ubestemt tid, har Kunden rett til å si opp avtalen uten grunn til enhver tid. Oppsigelsestidspunktet er en måned og begynner den første dagen i kalendermåneden etter levering av oppsigelsesvarsel til Leverandøren.

14.3. Leverandøren har rett til å si opp avtalen uten grunn til enhver tid. Oppsigelsestidspunktet er tre måneder og begynner den første dagen i kalendermåneden etter levering av oppsigelsesvarsel til Kunden.

14.4. Kunden har rett til å si opp avtalen i tilfeller spesifisert i art. 9.1. av disse T&C.

14.5. Skulle klienten vesentlig eller gjentatte ganger krenke sine forpliktelser som følge av disse T&C eller fra avtalen og ikke unnlate å avhjelpe dette vesentlige og gjentatte brudd innen 14 dager etter leveringsdatoen for innkallingen som informerer om dette faktum i form av registrert brev eller fra datoen å sende e-postvarslingen til klienten, har leverandøren rett til å trekke seg fra avtalen. Uttaket får virkning dagen etter mottak av varsel om utmelding til Kunden.

14.6. I tilfelle at Kunden bryter forpliktelser som følger av disse T&C eller fra Avtalen på særlig alvorlig måte, har Leverandøren rett til å trekke seg fra og Avtalen og avslutte leveransen av Tjenesten umiddelbart etter å ha funnet et slikt brudd.

15. Begrensning av ansvaret for Tjenesten

15.1. Partene ble enige om at totalleverandøren av Leverandøren for ethvert krav fremsatt på grunnlag av juridiske forhold som oppstår i henhold til avtalen, og det estimerte erstatningsbeløpet, skal ikke overstige og er begrenset til beløpet som er tilsvarende betalt beløp for levering av Tjenesten i forrige kalenderår. Hvis maksimumskader i henhold til foregående setning ikke kan bestemmes, er maksimumskader begrenset til gjeldende kvartårsavgift for spesifikke Tjenester abonnerte og levert via webgrensesnittet.

15.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge av levering av tjenester, for eksempel for fortapt fortjeneste, tap av inntekter, tap av data, økonomiske eller eventuelle indirekte, spesielle eller følgeskader. I tilfelle force majeure er partene opphørt av sin forpliktelser, basert på avtalen, og eventuell manglende overholdelse (totalt eller delvis) eller forsinkelse i oppfyllelsen av forpliktelser som følger av denne avtalen, vil ikke bli betraktet som brudd på avtalen. For det formål skal force majeure bety alle forhold hvor ansvar er utelukket i samsvar med tsjekkisk lov, inkludert, men ikke begrenset til naturkatastrofe, krig, endring av den politiske situasjonen som utelukker eller invalidiserer utøvelsen av rettighetene og forpliktelsene i henhold til dette eller annen lignende grunn, begivenhet eller faktum.

15.3. Ved å inngå avtalen tar Kunden hensyn til at selv med leverandørens beste innsats, er det mulig at en kortvarig utilgjengelighet av Tjenesten kan oppstå, som skyldes omstendigheter utenfor leverandørens påvirkningssfære (f.eks. Nettverksforbindelse ). Kunden er derfor enig i og forplikter seg til at alle hans data lagret i Tjenesten blir sikkerhetskopiert på et annet geografisk sted (er).

15.4. Kunden bruker tjenesten som er. Inkompatibilitet med annen programvare, maskinvarekonfigurasjon eller delvis feilfunksjon gir IKKE Klienten rett til å kansellere bestillingen eller få tilbakebetaling.

16. Beskyttelsen av personopplysninger

16.1. Kunden erklærer at han er klar over sine juridiske forpliktelser som administrator av personopplysninger for brukerne og klientene. Metode og behandling av personopplysninger for disse enhetene i Tjenesten bestemmes av Kunden. Leverandøren har ikke noe ansvar for riktig oppfyllelse av juridiske forpliktelser fra kunden som personlig dataadministrator.

16.2. Alle data er samlet av Leverandøren fra Kunden med det formål å levere Service, forbedre kvaliteten og sende kun kommersielle og markedsføringsmeldinger. Hvis Kunden er en naturlig person, samles følgende data: Navn, etternavn, faktureringsadresse, e-post, telefonnummer, informasjon om bruk av Tjenesten.

16.3. All kommunikasjon i Tjenesten er kryptert av SSL-protokollen. Kunden erklærer herved at han anser denne metoden for kryptering tilstrekkelig sikker.

16.4. Leverandøren forplikter seg til at han ikke vil gi noen opplysninger angitt av Kunden under registreringen av hans brukerkonto til noen tredjepart, med mindre Kunden er spesielt enig i det.

16.5. Klientdata lagres i leverandørens elektroniske systemer i løpet av kontraktsforholdet. Etter oppsigelsen lagrer leverandøren data som bare er nødvendige for regelverksoverensstemmelse. Kunden godtar at Leverandøren vil bruke navnet og logoen til Klienten i leverandørens kundeliste før og etter avtalens varighet, med mindre annet er avtalt med Kunden basert på hans merkets retningslinjer eller retningslinjer.

17. Avsluttende bestemmelser

17.1. Partene forplikter seg til å opprettholde konfidensialitet om all informasjon som de har lært under kontraktsforholdet i henhold til avtalen.

17.2. Kundens rettigheter som følger av avtalen og disse T&C kan ikke tildeles uten forutgående skriftlig samtykke fra leverandøren.

17.3. For å unngå tvil, bekrefter partene eksplisitt at de er gründere, og at de inngår denne avtalen i sin forretningsvirksomhet.

17.4. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen eller disse T&C er eller blir ugyldig, ineffektiv eller ikke tvangsfullbyrdig, skal ikke slik faktum påvirke gyldigheten, håndhevbarheten eller effektiviteten til gjenværende bestemmelser i avtalen eller disse T&C. I slike tilfeller er partene forpliktet til å gjøre alt for å inngå en endring i avtalen, hvor den ugyldige, ikke håndheves eller ineffektive bestemmelsen vil bli erstattet av en ny bestemmelse som tilsvarer formålet opprinnelig var ment.

17.5. I tilfelle kollisjoner med bestemmelsene i tilbud, produktspesifikasjon, spesifikasjon av serviceimplementering, supporttjenestespesifikasjon og T&C, vil forekomsten av disse dokumentene være:

(i) Sitat,

(ii) Implementeringstjenestespesifikasjon,

(iii) Støttespesifikasjon,

(iv) Produktspesifikasjon

(v) T&C,

(vi) Offentlig informasjon

17.6. Disse T&C er underlagt loven til Tsjekkia, medlem av EU. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med eller ut av utførelsen eller tolkningen av avtalen, som partene ikke kan avgjøre i minnelighet, skal endelig avgjøres av tsjekkisk voldgiftsorgan, voldgiftsretten knyttet til Den tsjekkiske økonomiske avdeling og Den tsjekkiske agrariske avdeling Republikk av tre voldgiftsmenn som er oppnevnt i samsvar med reglene for den voldgiftsretten. Hver part skal nominere en voldgiftsmann. Begge voldgiftsdommer skal avtale den tredje voldgiftsmannen innen 30 dager. Hvis de to voldgiftsmennene ikke innen den ovennevnte fristen oppnår avtalen om den tredje voldgiftsmannen, skal han utnevnes av formannen for voldgiftsretten. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig og bindende for partene. Partene forplikter herved ugjenkallelig å ikke utfordre fullbyrdelsen av voldgiftskjenningen under noen jurisdiksjon.

17.7. Disse T&C trer i kraft 1. 7. 2017.

Prinsipper for personlig databehandling

Kjære kunde,

La oss informere deg om hvordan Easy Software (heretter også referert til som "vi" eller "vårt firma") behandler dine personlige data i forbindelse med tilbud, avslutning, levering og vedlikehold av selskapets produkter og tjenester.

Formålet med prinsippene er å gi deg informasjon om de personlige personopplysningene vi samler inn, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilken hensikt vi bruker dem til, som vi kan gi data til, hvor du kan få informasjon om dine personlige data vi behandler, eller hva er dine individuelle rettigheter med hensyn til beskyttelse av personopplysninger.

Les derfor innholdet i disse prinsippene. Vi vil gjerne svare på noen av dine spørsmål i noen av våre avdelinger på Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Generell informasjon

Vårt firma er underlagt ulike lovbestemte forpliktelser vedrørende behandling av klient personopplysninger som vi må overholde, spesielt med hensyn til oppfyllelse av våre kontraktsforpliktelser eller utøvelse av offentlig myndighet. I denne forbindelse vil vi ikke kunne tilby våre produkter og tjenester i det hele tatt uten å bli gitt dine personlige data. Vi behandler også personopplysninger fra kunder utover rammen av våre lovbestemte forpliktelser med hensyn til kundeservice, og å adressere deg med målrettede tilbud på produkter og tjenester. Vi trenger ditt samtykke til å gjøre dette. Hvis du velger å ikke gi samtykke i disse tilfellene, kan våre produkter eller tjenester som er angitt, være begrenset eller på annen måte justert, avhengig av omfanget av dataene vi har rett til å behandle. Hver klient er informert om omfanget av begrensninger eller justeringer.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gjelder all informasjonen heri også for behandling av personopplysninger for potensielle kunder, det vil si personer med hvem vi er i kontakt med, men har ennå ikke etablert et kontraktsforhold, samt tidligere kunder. Informasjonen i dette dokumentet gjelder også i rimelig grad for behandling av personopplysninger fra andre personer, med hensyn til hvem Selskapet har visse forpliktelser, eller med hvem Selskapet er i direkte kontakt uten å ha kontraktforhold med dem ( for eksempel representanter for juridiske personer).

1.1. Personlige databehandlingsprinsipper

Som en del av behandlingen av dine personlige data respekterer vi toppstandarder for personlig databeskyttelse og overholder spesielt følgende prinsipper:

(a) Vi behandler alltid dine personlige data for et klart og forståelig definert formål, ved hjelp av definerte midler, på en bestemt måte, og bare for en tid som er nødvendig med hensyn til formålet; Vi behandler kun nøyaktige personopplysninger for klienter og sørger for at behandlingen deres tilsvarer og er nødvendig for det definerte formål.

(b) Vi beskytter og behandler dine personopplysninger på en måte som sikrer høyest mulig sikkerhet for dataene og forhindrer uautorisert eller utilsiktet tilgang til klientens personopplysninger, deres modifikasjon, ødeleggelse eller tap, uautoriserte overføringer, annen uautorisert behandling eller annet misbruk;

(c) Vi informerer deg alltid tydelig om behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter til å motta presis og fullstendig informasjon om forholdene til slik behandling samt dine andre relaterte rettigheter;

(d) Ved vårt selskap følger vi til tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som matcher alle mulige farer; Alle personer som kommer i kontakt med kundens personopplysninger, er forpliktet til å ta konfidensiell informasjon som er oppnådd i forbindelse med behandling av slike opplysninger.

2. Informasjon om behandling av personopplysninger

2.1. Informasjon om administratoren

Administratoren av dine personlige data er vårt firma, dvs. Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia, ID: 08960980

2.2. Formål og juridisk grunnlag for behandling

2.2.1. Behandling av personopplysninger uten ditt samtykke

Dette gjelder vanligvis situasjoner der du er forpliktet til å utlevere visse personopplysninger til oss som en betingelse for å gi oss ditt produkt eller vår tjeneste, eller hvor vi har rett til å behandle dine personlige opplysninger som er oppnådd ellers.

(a) I henhold til loven har vi rett til å behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke til følgende formål med å overholde våre lovbestemte forpliktelser, spesielt:

(i) Overholdelse av lovbestemte opplysninger til offentlige myndigheter

(ii) overholdelse av arkiveringsforpliktelser.

(b) Konklusjon eller utførelse av en kontrakt med deg.

(c) Beskyttelse av rettigheter og interesser som er beskyttet ved lov, særlig med hensyn til løsning av alle tvister, spesielt med tanke på domstol eller andre tvister.

2.2.2. Behandling av personopplysninger med samtykke

Dette gjelder spesielt situasjoner der du frivillig er enig i at vi behandler de medfølgende eller på annen måte ervervede personopplysninger. Ikke å gi ditt samtykke kan være en grunn som forhindrer vårt firma i å levere bestemte produkter eller tjenester eller tvinge det til å justere tilgjengeligheten, omfanget eller betingelsene for produkter og tjenester som tilbys.

Basert på ditt samtykke behandler vårt firma dine personlige data for følgende formål:

(a) kundeservice; Dette er aktiviteter som ikke står for kontraktsutførelse eller annet juridisk rammeverk for personlig databehandling, og omfatter følgende: (i) markedsundersøkelser, (ii) overvåking av klientaksjoner på selskapets nettside i forbindelse med tilbudt tjenester ( Derfor gjelder ikke dette formålet med bare oppkjøp av informasjon om handlinger av besøkende til selskapets nettside i form av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor i artikkelen om elektroniske kommunikasjonsmidler og mobilapplikasjoner);

(b) tilbud av produkter og tjenester; Spesielt omfatter dette distribusjon av informasjon, tilbud av produkter og tjenester fra vårt firma og andre parter, inkludert produkt- og tjenestetilbud som er rettet mot bestemte kunder, alt via ulike kanaler, for eksempel via post, elektroniske midler (inkludert elektronisk post og meldinger sendt til mobilenheter via et telefonnummer), eller via telefon, via en nettside. I disse tilfeller har selskapet i en viss grad også rett til å tilby produkter og tjenester til kunder uten å få samtykke til det; Hvis det følger av loven, vil du bli informert i denne forbindelse om din rett til å uttrykke uenigheten med et eventuelt tilbud om produkter eller tjenester. I denne forbindelse kan dine personopplysninger også videresendes til tredjeparter med det formål å distribuere informasjon og tilby produkter og tjenester til slike tredjeparter. Flere detaljer er gitt nedenfor i disse prinsippene.

2.3. Omfanget av behandlede klient personopplysninger

Vårt firma behandler dine personopplysninger i en grad som nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene. Vi behandler spesielt kontakt- og identifikasjonsdata. Detaljert informasjon om omfanget av behandlede personopplysninger for klienter er angitt i vedlegg 1 til disse prinsippene.

2.4. Personlige databehandlingsmetoder

Metoden hvordan vårt firma behandler dine personlige data inkluderer både manuell og automatisert behandling, inkludert algoritmisk behandling, i selskapets informasjonssystemer.

Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av ansatte i vårt selskap og, i den grad det er nødvendig, av tredjeparter. Før enhver formidling av dine personopplysninger til en tredjepart inngår vi alltid en skriftlig avtale med tredjepart, som inneholder de samme garantiene i forbindelse med personlig databehandling som vårt firma overholder i samsvar med lovens forpliktelser.

2.5. Mottakere av personopplysninger

Dine personopplysninger blir gjort tilgjengelig spesielt for våre firmaets ansatte i forbindelse med utførelsen av deres faglige oppgaver som krever arbeid med personopplysninger fra klienter, men kun i en grad som er nødvendig i det aktuelle tilfellet og i samsvar med alle sikkerhetsforanstaltninger.

I tillegg blir dine personopplysninger opplyst til tredjepart som deltar i behandlingen av personopplysninger fra våre firmaets kunder, eller slike personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for andre grunner i tråd med loven. Før enhver formidling av dine personlige opplysninger til en tredjepart inngår vi alltid en skriftlig avtale med tredjepart for å fastsette behandling av personopplysninger på en måte å inneholde samme garantier i forbindelse med personlig databehandling som følger av vårt selskap i tråd med sine lovbestemte forpliktelser.

2.5.1. I henhold til gjeldende lovgivning har vårt selskap rett, eller direkte, uten ditt samtykke, forpliktet til å avsløre dine personopplysninger til:

 • relevante statlige myndigheter, domstoler og rettshåndhevende myndigheter med det formål å oppfylle sine forpliktelser og med det formål å håndheve dommen
 • andre parter i en grad som er fastsatt ved lov, slik som til tredjeparter med det formål å samle våre fordringer fra kunder.

2.5.2. Med forbehold om ditt samtykke berettiger vi oss til å disponere med opplysninger som representerer personopplysningene i relevant grad, vi avslører også dine personlige opplysninger til Easy Software ltd. med det formål å distribuere informasjon, tilby produkter og tjenester fra vårt firma, beskyttelse av selskapets rettigheter og interesser og kundeservice.

2.6. Utlevering av personopplysninger til utenlandske land

Dine personopplysninger behandles på Tsjekkias og andre staters territorium i Den europeiske union hvor internasjonale gruppeselskaper sitter og som deler samme personvernstandard som Tsjekkia. Verken vårt firma eller enhetene som deltar i behandlingen av klientens personopplysninger, avslører personlige data fra klienter til land utenfor EU.

2.7. Termen for personopplysninger

Vårt firma behandlet personopplysninger av klienter bare for en tid som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Fra tid til annen vurderer vi eksistensen av behovet for å behandle visse personlige data som kreves for en bestemt hensikt. Når vi oppdager at dataene ikke lenger er nødvendige for noen av formålet, som de har blitt behandlet for, ødelegger vi dataene. Men med hensyn til visse formål med personlig databehandling har vi internt evaluert den vanlige bruksperioden for personopplysninger etter utløpet som vi mest nøye vurderer behovet for å behandle slike personopplysninger for det spesielle formål. I denne sammenhengen er det også at personopplysninger behandles med det formål:

(a) utførelsen av kontrakter behandles i løpet av kontraktsforholdet med klienten da er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år;

(b) tilbud av produkter og tjenester behandles i løpet av kontraktsforholdet; da er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år; Hvis personopplysninger blir avslørt i denne forbindelse til tredjeparter, er behandlingsperioden definert av tredjepart i samsvar med gjeldende lovgivning og regler som er angitt i disse prinsippene.

(c) kundeservice behandles i løpet av kontraktsforholdet med kunden; Da er de relevante personopplysningene vanligvis brukbare i ti år.

2.8. Rett til å tilbakekalle samtykke

I disse prinsippene forsøkte vi å forklare hvorfor vi trenger dine personopplysninger, og at vi for visse formål bare kan behandle dem med ditt samtykke. Du er ikke forpliktet til å gi samtykke til vårt firma om å behandle dine personopplysninger, og du har også rett til å tilbakekalle ditt samtykke. På dette punktet vil vi gjerne minne om at vi også har rett til å behandle enkelte personopplysninger til bestemte formål uten ditt samtykke. Hvis du opphever samtykket ditt, vil vi avbryte behandlingen av de relevante personopplysningene for formål som krever det aktuelle samtykket. Vi kan imidlertid være berettiget eller til og med forpliktet til å behandle de samme personopplysningene til andre formål.

Hvis du nekter å gi eller tilbakekalle ditt samtykke, kan vi:

(a) Tilpass deretter tilgjengeligheten, omfanget eller betingelsene for våre produkter eller tjenester, eller

(b) nekte å forsyne deg med våre produkter eller tjenester når vi har oppdaget at slik samtykke er nødvendig for å levere produktet eller tjenesten på de fastsatte vilkårene.

Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger, vennligst henvis til et av våre avdelinger, send oss ​​et brev til Company, Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannia, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via skjema på nettsidene til Easy Software.

2.9. Kilder til personopplysninger

Vi skaffer personopplysninger fra kunder spesielt fra:

(a) kundene direkte, for eksempel når de inngår kontrakter knyttet til selskapets produkter eller tjenester, og / eller indirekte, for eksempel ved bruk av selskapets produkter eller tjenester av kundene, eller som en del av å gjøre informasjon om selskapets produkter og tjenester tilgjengelig for kundene, for eksempel gjennom selskapets nettsider, etc .;

(b) potensielle kunder interessert i tjenester fra vårt selskap som en del av markedsføringsarrangementer og kampanjer;

(c) egne aktiviteter gjennom behandling og evaluering av andre personopplysninger fra kundene.

2.10. Retten til å be om tilgang til personopplysninger og beskyttelse av klientrettigheter

Hvis du ber oss om informasjon knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, vil vi gi deg all informasjon om dataene vi behandler om deg uten unødig forsinkelse. For å gi denne informasjonen har vi rett til å kreve rimelig erstatning for kostnadene som oppstår for å gi informasjonen. Hvis du finner ut av eller tror at vårt firma eller en tredjepart som deltar i behandling av data behandler dine personlige data i strid med beskyttelsen av ditt privatliv og / eller i strid med loven, spesielt hvis dine personlige data er unøyaktige, kan du:

(a) be om forklaring fra vårt firma eller tredjepart som deltar i behandlingen av data;

(b) be om løsning av den defekte tilstanden; Spesielt kan du be om korrigering eller endring av personopplysningene. Hvis det er nødvendig, blir dataene midlertidig blokkert eller ødelagt.

Hvis vi finner din forespørsel lovlig, vil vårt firma eller tredjepart som deltar i behandlingen av data, fjerne den defekte tilstanden gratis og umiddelbart.

2.11. Firma som prosessor av personopplysninger

I enkelte tilfeller håndterer vårt firma også klientens personlige data ved godkjenning av en annen part (en annen administrator). Disse tilfellene inkluderer for eksempel samarbeid med Easy Software ltd., For tredjeparts produkter eller tjenester, eller samarbeid med tredjepart. For detaljerte opplysninger, er det alltid nødvendig å kontakte den aktuelle administratoren av personopplysninger, med mindre selskapet er autorisert til å gi opplysninger i det aktuelle tilfellet.

2.12. Elektroniske kommunikasjonsmidler og mobile applikasjoner

Som en del av kundeservice utvikler selskapet vårt teknologier for å la deg bruke moderne elektroniske kommunikasjonsmidler og mobile applikasjoner for å bruke selskapets produkter og tjenester. Disse inkluderer spesielt tjenester knyttet til bruk av internett, sosiale nettverk og ulike mobile applikasjoner.

Sosiale nettverk. Du kan også adressere oss gjennom ulike sosiale nettverk. Vi bruker spesielt disse kommunikasjonskanalene som markedsføringsverktøy; Våre produkter og tjenester leveres ikke via sosiale nettverk for øyeblikket.

Cookies. Vi bruker også informasjonskapsler når de leverer våre produkter og tjenester. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret i brukerens datamaskin etter at du har lagt inn et nettsted for første gang. Disse filene letter identifikasjon av måten besøkende arbeider med innholdet på nettstedet vårt, som hjelper oss med å forfølge en vennligere kommunikasjon med våre nettsider eller en mer effektiv markedsføring. Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på vår nettside.

2.13. prinsipper

Disse prinsippene er gyldige og effektive fra og med ___________. Den nåværende versjonen av prinsippene er publisert på selskapets nettside og er også tilgjengelig på våre avdelingskontorer.

Vedlegg 1 - Omfanget av behandlede personopplysninger

Identifikasjonsdata - disse inkluderer data som navn, etternavn, dato, e-post, telefonnummer, arbeidsgiver eller. representert selskap; for klienter som er fysiske personer - entreprenører, også identifikasjonsnummer og skatte-ID. Andre mulige identifikasjonsdata inkluderer for eksempel informasjon om IP-adressen til datamaskinen som brukes, og filer med spesifikke godkjenningsdata vi samtykker i å bruke

Kontaktdata - navn, etternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-postadresser eller andre lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen til brukt datamaskin og filer med spesifikke godkjenningsdata vi samtykker i å bruke.

I tilfelle du trekker inn en innsendt søknad om et produkt eller en tjeneste, behandler vi også søknadsfristen for tilbakekalling sammen med dataene som er oppgitt før tilbaketrekningen.

Data som oppstår ved utførelse av forpliktelser i henhold til kontrakter - avhengig av arten av det angitte produktet eller tjenesten, behandler vi informasjon relatert til det angitte produktet eller tjenesten. I denne kategorien behandler vi personopplysninger som kontraktsperiode, ________

Personopplysninger oppnådd i forbindelse med levering av våre produkter eller tjenester - disse inkluderer personopplysninger som er oppnådd under samspillet vårt. Spesielt inkluderer disse:

(i) data som tjener til å sikre kommunikasjon;

(ii) oversikt over ditt foretrukne kommunikasjonsspråk, uttrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine investeringsstrategier eller dine spesifikke krav som er oppgitt til oss.

Implementeringstjenester

1. Generelle betingelser

Hvis ikke oppgitt eksplisitt ellers, leveres alle møter gjennom en virtuell møteoppløsning. Alle deltakere skal delta individuelt og være utstyrt med hodesett.

Pakkenes omfang er basert på vår beste erfaring. Vanligvis er dette et minimum av implementering. Imidlertid er hver implementering unik, og derfor er det noen ganger nødvendig med ekstra tid på grunn av spesifikke kunders krav. Easy Project -konsulenter kan levere en brukt tidsrapport på forespørsel.

Hvis ikke angitt eksplisitt ellers, gjennomføres implementeringen på engelsk; Alle dokumenter og skriftlig dokumentasjon vil bli levert på engelsk.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Nye applikasjonsversjoner

Vi utvikler og forbedrer applikasjonen kontinuerlig. Nye versjoner utgis i følgende sykluser:

 • En ny versjon utgis hver tredje måned
 • Utviklingen av en ny versjon er frossen en måned før utgivelsen, slik at den kan testes
 • Feilrettinger utgis hver 14-dag

Dine forslag knyttet til applikasjonsutviklingen vil bli implementert i tilfeller der de er gunstige for de fleste av våre kunder og i samsvar med vår produktutviklingsstrategi. Vårt mål er å gjøre prosjektledelsen enklere.

2.2. Samarbeidsprosess

Vi setter pris på åpen kommunikasjon. Vi går inn i en felles prosess for å implementere ny programvare i din bedrift. Vi tror det er gunstig for begge sider hvis vi deler viktig informasjon åpent og i tide.

Kommunikasjonen kan utføres via e-post, nettmøter, telefonsamtaler og personlige møter. For vellykket gjennomføring av implementeringsprosessen er det nødvendig med gjensidig kommunikasjon på operasjonelt nivå. Av denne grunn bør hver part reagere raskt når de kontaktes av motparterne. Vi kan vanligvis reagere innen to virkedager.

Under implementeringen vil konsulenten samarbeide med våre andre interne avdelinger. Oppløsninger av problemer som ikke er direkte relatert til implementeringen, vil bli levert til deg av vårt supportteam. Hvis det er behov for en intervensjon på klientens server eller annen serverrelatert konsultasjon, sendes kommunikasjonen til våre kundeservicespesialister. Hvis du ikke er helt fornøyd med arbeidet i våre supportavdelinger under implementeringen, vennligst informer din konsulent. Din tilbakemelding er viktig for oss.

2.3. Forhåndsbetalte MANDAYS (MD) og rapportering av brukt tid

Informasjonen om antall forhåndsbetalte MANDAGER finner du i den innledende tabellen til denne protokollen. Implementeringen utføres vanligvis eksternt. Hvis du foretrekker personlige møter, er det mulig å arrangere dem på Easy Software -kontorene. Skulle du foretrekke å arrangere møter i lokalene dine, er det mulig å dekke reiseutgiftene fra det forhåndsbetalte budsjettet (implementeringsomfanget). Reisekostnader kan også faktureres separat. Vi belaster hele tiden brukt på å reise fra / til kundelokaler av konsulenten. Forhåndsbetalte konsultasjonstimer må brukes innen 6 måneder fra første kontakt med den tildelte konsulenten.

Rapportene om brukt tid blir vanligvis sendt til klienten når omtrent halvparten av implementeringen MANDAYS fra det forhåndsbetalte budsjettet blir brukt og deretter når de siste timene er igjen. En konsulent gir, separat fra tidsrapporten, et forslag til hvordan du kan bruke de resterende timene.

Implementeringen består av følgende faser. Summen av tiden brukt på hver fase er lik det totale forhåndsbetalte budsjettet til MANDAYS. Den laveste tidsverdien belastet kunden er 0,25 time.

 • Første analyse
 • Innledende online møte
 • Konfigurasjon av applikasjonen (arbeidsinnsatsen avhenger av kompleksiteten i kravene til innstillingene)
 • Kurs
 • Ytterligere krav til konfigurasjonen
 • Støtte under implementering og testing under implementering (e-post, telefonsamtaler)

Nærmere bestemt dekkes følgende aktiviteter av MANDAYS fra det forhåndsbetalte budsjettet:

 • Tidspunktet for konsulenten brukte arbeidet med implementeringen din, konfigurering av søknaden din
 • Analyse av dine krav
 • Intern konsultasjon av dine krav
 • Nødvendige konsultasjoner
 • Tegne ulike scenarier for hvordan du implementerer dine krav
 • Forberedelse og oppdatering av implementeringsprotokollen
 • Implementeringsrelaterte møter og telefonsamtaler
 • Kurs
 • E-post kommunikasjon med konsulenten
 • Organisasjon, planlegging og planlegging av møtene
 • Koordinering av interne avdelinger hvis involvering er nødvendig (Support, server spesialist)
 • Konsulentens tid på reisen (med mindre den betales separat, se første ledd)
 • Forvaltning av gjennomføringsprosjektet
 • Hvis visse systemadferdier rapporteres som en feil, men til slutt viser seg å være riktig, er tidspunktet for konsulenten som tilbrakte denne forespørselen, også dekket fra budsjettet
 • Arbeid av server spesialister på serveren din
 • Arbeide med server spesialister som håndterer dine forespørsler

Følgende aktiviteter er ikke dekket av forhåndsbetalt budsjett og dermed ikke betalt av klienten:

 • Arbeidet med støtteteamet
 • Feste mulige feil

2.4. Økning av forutbetalt budsjett

Det er mulig å øke budsjettet for forhåndsbetalte MANDAYS først etter din bekreftelse. En økning av det forhåndsbetalte budsjettet er vanligvis nødvendig på grunn av følgende årsaker:

 • Det viser seg, etter den innledende analysen, at det opprinnelige estimatet for implementering MANDAYS var for lavt. Konsulenten vil gi deg et oppdatert estimat av aktiviteter som skal utføres i konkurranse om implementeringen. Denne planen vil også vise hvilke aktiviteter som spesielt trenger mer oppmerksomhet (MANDAYS) enn opprinnelig estimert
 • Hvis du ønsker å bli informert om brukt tid oftere enn i avsnitt ovenfor.
 • Det er ikke mulig å implementere dine krav i standard applikasjonsgrensesnitt, derfor er det behov for en tilpasset utvikling.
 • Støtten på serveren din ble ikke tatt i betraktning for implementeringen MANDAYS estimat, men er likevel påkrevd.
 • Tilleggsopplæring er påkrevd (som ikke ble gjort rede for det opprinnelige estimatet)
 • Det blir tydelig under implementeringsprosessen at antallet forhåndsbetalte MANDAYS ikke er nok til å tilfredsstille alle dine krav.

Prøv Easy Project i 30 dager gratis prøveversjon

Fulle funksjoner, SSL-beskyttet, daglige sikkerhetskopier, i din geoposisjon